ACT uitleg

ACT is deels gebaseerd op hoe we omgaan met taal. Dit deel is wetenschappelijk erg degelijk onderbouwd. We leren via taal en dat betekent indirect informatie krijgen en deze geloven, er waarde aan hechten. Dit is iets uniek menselijks. Ik kan informatie overdragen over bijvoorbeeld het gevaar van vuur, maar ook complexere dingen. Als je deze informatie dan gelooft en accepteert, kan jij bang worden van mijn indirecte informatie.

Cultuur en menselijk leren zie je ook in het volgende filmpje geïllustreerd.

Ik hoop dat je begrijpt dat deze menselijk eigenschap, het blind vertrouwen van een ander, niet altijd even handig is.

De zes onderdelen van ACT

 

  1. Acceptatie. Als je met het vechten jezelf afbreekt, kom je niet vooruit. Het leven is ok zoals het is. Je moet niet veranderen, je mag veranderen. Acceptatie is een voorwaarde. ACT leert je te stoppen met vechten tegen jezelf.
  2. Het zelf. Ieder mens heeft verschillende delen in zich. Er zijn verschillende zelven, en de juiste soort zelfobservatie is zeer nuttig.
  3. Het begeesten van je lichaam, er in samenvloeien en heelzijn.
  4. Defusie. We zijn geconditioneerd, en leren negatieve overtuigingen door negatieve ervaringen. Het ontkoppelen van allerlei overtuigingen en aangeleerde waarheden helpt ons het de-conditioneren. Het loslaten van de emotionele lading.
  5. Waarden. Het leven van een leven vanuit je waarden leid tot een vervullend leven (geluk).
  6. Toegewijde actie. Handelen, stappen zetten. Het gaat niet vanzelf.

Dank je voor het downloaden van het GRATIS zelfhulpboekje

Om het GRATIS zelfhulpboekje te downloaden Klik hier met de rechter muisknop, klik op “opslaan als” en download …