Depressie Therapie Apeldoorn

Je wilt snel van je depressie af en zonder te veel gegraaf en gepsychologiseer. Gewoon effectieve therapie zodat jouw depressie zich oplost? Dat kan, wees welkom.

Tips voor depressie

depressie tips

Tip 1 : Blijf lichamelijk actief, zeker elke dag een half uur wandelen helpt om het depressieve gevoel te doorbreken. Dit werkt omdat het lichaam dan stofjes vrijmaakt, waardoor je je fijner gaat voelen. Waak ook voor volkomen lichamelijke inactiviteit. Wandel meer naar de stad, naar de winkel. Elke beweging telt tegen depressie.

Tip 2: Handhaaf zo veel mogelijk een normaal (slaap)patroon. Slaap normale tijden. Daarnaast, probeer echt ook een normaal dagritme te houden. Handhaaf een gezond eetpatroon, eet normaal en gezond drie keer per dag. Let op dat je voldoende magnesium binnenkrijgt.

Tip 3: Blijf dingen doen die je leuk vind of vond. Als je je niet fijn voelt, en je gaat leuke dingen doen, maak je ruimte en kans om weer fijne gevoelens te ervaren. Waak voor vermijding. Blijf leven en handelen.

Tip 4: Schrijf elke dag een of meer dingen op wat leuk, mooi, fijn of prettig was. Hoe klein dan ook, het is belangrijk om je ook weer te leren focussen op de dingen die prettig en fijn zijn.

Tip 5: Zoek professionele therapie voor je depressie, werk samen met een therapeut gestructureerd aan het oplossen van oorzaken van je depressie. Zelf piekeren en uitpluizen hoe t komt lost depressie niet op. Ga er niet van uit dat depressie vanzelf oplost. Neem het serieus en ga in therapie voor je depressie.

Tip voor de partner:
Maak je liefde voor je partner regelmatig kenbaar en voelbaar. Als de liefde aankomt, kan je daarmee een negatieve depressie-spiraal (helpen) doorbreken. Depressie is levenloosheid en liefdeloosheid. Liefde is een tegenhanger van depressie.

Wil jij nu van je depressie af met ACT en EFT?

Bel Ben Meijer, ACT en EFT-therapeut
Apeldoorn of skype-consulten
Vergoed
06-16015727

Hoe ziet een depressie er uit?

Langdurige neerslachtigheid die een ingrijpende invloed heeft, dus echt je levenslust beperkt. Het leven zit je tegen, je ziet het niet meer zitten. Meer dan een dip, echt somber zijn. Uitzichtloos, betekenisloos, niet meer willen leven.
Als je langere tijd depressief voelt, is de kans groot dat het een neerwaartse spiraal wordt die moeilijk te stoppen is zonder gerichte therapie.
Zwaarmoedig? Het lijkt wel of een zwarte wolk om je heen hangt, waar je uit jezelf niet meer van af komt. Depressie is ernstig, het verziekt je levenslust/plezier, je partner-relaties, je vrienden willen je niet meer zien. Tot aan niet je bed meer uitkomen en zelfs suïcidaal zijn.

Je kunt met therapie van depressie afkomen

Velen zijn je voor gegaan (zie ervaringen links), met gerichte therapie kan je van je depressie en alle oorzaken van je depressie afkomen.

Behandeling en oplossing van depressie

Vooraleer: We lossen alle GEVOELENS van depressie op!
We lossen alle oorzaken op, (trauma’s, angsten, eigenwaarde, etc)
Dit doen we zonder lange praatsessies, maar met interventietechnieken, dus aanzienlijk sneller dan bij een psycholoog.
Het effect is duurzaam.

Wil jij nu van je depressie af?

Bel Ben Meijer ACT en EFT-therapeut
Apeldoorn of skype-consulten
06-16015727

Dank je voor het downloaden van het GRATIS zelfhulpboekje

Om het GRATIS zelfhulpboekje te downloaden Klik hier met de rechter muisknop, klik op “opslaan als” en download …