Trauma (PTSS) Therapie Apeldoorn

Definitie Psychotrauma

Waarom bij mij traumatherapie

Ben Meijer is gecertificeerd traumatherapeut, (EMDR, BEPP, FOA) bij Paskamp en als hoofddocent aan de Jaaropleiding tot EFT-therapeut een specialist in traumatherapie.

Ben beheerst meerdere therapievormen en interventietechnieken voor de behandeling van trauma. De behandeling word op maakt gemaakt. In de keuze van de toe te passen traumatherapie en interventietechnieken krijgen praktische en pragmatische eisen als veiligheid, toepasbaarheid, stuurbaarheid (controle over de effecten) en dragelijkheid de overhand boven theoretische onderbouwing en wetenschappelijke onderzoek. De verschillende technieken zijn allemaal wetenschappelijk onderzocht.

Wil jij nu van je trauma of PTSS af?

Bel Ben Meijer, trauma-therapeut en EFT-therapeut
Apeldoorn of skype-consulten
Consulten worden deels vergoed
06-16015727

1. Ingrijpende, (levens)bedreigende gebeurtenis. Intense angst, afschuw, hulpeloosheid.
2. Gevolgen laten je niet los. Herbeleving, nachtmerries, stress in het lijf, etc.

Traumatiserende gebeurtenissen

Auto-ongeluk
Mishandeling of geweldsmisdrijf. Extreem geweld, overweldigend.
Misbruik of aanranding.
Operaties ziekenhuis.
Overlijden dierbare, verlies van werk.
Natuurrampen.
Ruziënde ouders en scheiding ouders
Pesten

Symptomen trauma

Slecht slapen, nachtmerries.
Herinneringen (flashbacks), er mee bezig zijn.
Slecht concentratie
Lichamelijke stress van opnieuw opgeroepen angst.
Piekeren.
Moeheid, rusteloosheid en Depressie kunnen gevolgen zijn
Angst kan een gevolg zijn.
Neiging tot vermijden van plaatsen, situaties, mensen die er mee te maken hebben.
Derealisatie, het niet aanwezig en raar voelen.

Trauma of PTSS? PTSS is groter en ernstiger als “gewoon” trauma. Zie meer.

Trauma, normaal of aanstellen?

Omdat in ieder leven schokkende gebeurtenissen voorkomen ontstaat de vraag wanneer ben je getraumatiseerd en wanneer is het normaal of stel je je aan? Een nare ervaring geeft een emotionele wond. Genezing binnen afzienbare tijd is ook normaal. Elke keer dat je ervaart dat je het niet aan kan, er niet tegen kan, dat het te groot, te heftig is en nee zegt tegen de ervaring, zal deze onverwerkt worden opgeslagen. Niet kunnen afsluiten is een belangrijk thema.
Het effect van psychotrauma, zowel groot als klein (mini-trauma) in het leven, is vaak groter dan men zich realiseert. We gaan al snel meer vermijden of onderdrukken, en naast duidelijk gevolgen als autorijangst na een trauma, kan het effect van trauma op de langere termijn de vrijheid beroven omdat het je keuzes ook onbewust gaat beïnvloeden. Psychotrauma krijgt zelden de aandacht die het verdient. Voor behandeling zijn de belangrijkste vragen: word je er door BEPERKT en WIL je er van af?

Traumatherapie soorten

EMDR. Oogbewegingen, of klikjes (geluid). Geprotocolleerd herbeleven. Heftige therapie stijl, maximale emoties, etc.
Cognitieve gedragstherapie (meestal met medicatie). Herbeleven.
SE. Somatic Experiencing (Levine), is een lichaamsgerichte aanpak.
Gersons (KEP/BEPP) stap voor stap. Duurt lang.
Flooding (prolonged exposure, Foa.)
EFT. Kloppen. Geprotocolleerd, Zachte therapiestijl, goed te hanteren.
TAT. Werkt dieper en breder, kan heftiger zijn.
BSFF. Meestal zacht, diepgaand.

Hoe verwerk je een trauma?

Verwerken is ACCEPTEREN en LOSLATEN. Het is pertinent NIET een plaats geven. Elke plaats die je het geeft, betekent op de plank in het onderbewustzijn en dan komt dit trauma omhoog als iets je er aan herinnert, iets je triggert. Om te verwerken is het nodig om het gevoel te accepteren, toe te laten, niet meer vermijden, en daarna loslaten. Afhankelijk van de technieken, therapiestijl van de traumatherapie en de therapiestijl van de therapeut en het aanpassen aan jou kan dat erg heftig of heel zachtjes zijn. Je verwerkt met effectieve technieken als EFT, snel, zacht, krachtig en duurzaam. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je groot trauma niet kan verwerken met praten.

Veilige en zachte traumatherapie

Als een trauma te groot, te heftig en te erg is geweest. Hoe kan je dan een trauma zacht verwerken? Dat kan met specifieke EFT hulptechnieken.

Met de EFT-technieken groep kan je trauma en PTSS verwerken in korte tijd, effectief, duurzaam en het is zelfs mogelijk om dat op een zachte en veilige manier te doen, zonder heftige herbelevingen.
Veel sneller dan cognitieve gedragstherapie (medicatie en praten)
Zachter dan EMDR.
Waar nuttig en nodig zal ik verschillende technieken (ACT, TAT, BSFF) integreren voor een beter resultaat.

Resultaat traumabehandeling

Na de behandeling is er geen lichamelijke of emotionele reactie meer, dus je kan het hele verhaal wat je eerder niet kon vertellen, nu wel vertellen en het wekt geen emoties meer op. Verder zullen we ook allerlei gevolgen van het trauma oplossen, van vermijding en angst, even als negatieve conclusies en betekenis.

Wil jij nu van je trauma of PTSS af?

Bel Ben Meijer, trauma-therapeut en EFT-therapeut
Apeldoorn of skype-consulten
06-16015727

Dank je voor het downloaden van het GRATIS zelfhulpboekje

Om het GRATIS zelfhulpboekje te downloaden Klik hier met de rechter muisknop, klik op “opslaan als” en download …