De EFT behandeling van Slik- en stikangst

Slikangst, stikangst en Overgeefangst horen als groep bij elkaar.

Slik en stikangst

Slikangst is de focus op het de forse angst om het onveilige gevoel van niet te kunnen slikken. Meestal is er sprake van een kropgevoel, een gevoel dat er een dikke prop in de keel zit. Dit kropgevoel (globusgevoel) blokkeert het slikken.

De meest voorkomende reden van de angst om te slikken is een of meerder verslikervaringen van jezelf of van het anderen zien verslikken of stikken. Dit is een trauma.

Slikangst komt meer voor bij vrouwen en vaak is er al sprake van jarenlange angsten, hyperventilatie en een erg grote controlebehoefte. Ook is er vaak al jaren spraken van moeilijk kunnen eten of een focus op eten (hoe het eten aanvoelt) het beoordelen van eventuele gevaar van verslikken. In feite is er bij slik en stikangst een angst voor de dood. Strenge beheersing over emoties heeft een negatief effect op de slik- en stikangst.

Overgeefangst

Overgeefangst is, net als slik en stikangst, een extreme focus op voorkomen van het overgeven. Doordat overgeven zo vermeden moet worden, ontstaat er een vergrote fixatie op houdbaarheid en het kunnen inschatten van hoe schoon eten is, want het overgeven moet vermeden worden.  Vaak moeten kinderen en partner ook hun leven aanpassen omdat mama zo’n controle-fixatie heeft.

Therapievormen die gericht zijn op inzicht verkrijgen zijn meestal niet erg effectief bij slik- en stikangst, noch bij overgeefangst. Therapie-aanpakken vanuit controle en dwingen (steeds een hapje meer) zijn ook niet effectief.

Therapievormen waarbij vanuit acceptatie de vastzittende gevoelens en emoties serieus worden genomen en worden opgelost hebben een goede kans van slagen.
Traumatherapie als EMDR kan werkzaam zijn voor zowel het trauma als de angsten.

De EFT aanpak bij  Slik- en Stikangst en Overgeefangst

Een EFT-therapeut gaat samen met jou de traumatische ervaringen en ook de oude angsten aanpakken. Aanpakken betekent onder ogen zien en oplossen met EFT. Dat gebeurt op een directe wijze en in zeer korte tijd. We zullen daarbij allerlei negatieve overtuigingen tackelen en onschadelijk maken. Naast deze duidelijk oorzaken zullen we ook andere opgekropte emoties oplossen omdat het opkroppen nou juist voor dat kropgevoel zorgt.

De duur van de behandelserie is afhankelijk van hoe veel oude traumatische herinneringen er zijn en hoe veel oude angsten (hyperventilatie en paniek) er zijn. Als er ook andere emotionele problemen zijn, kan het nodig zijn om deze ook op te lossen voordat je van je slik of stikangst af komt.

Dank je voor het downloaden van het GRATIS zelfhulpboekje

Om het GRATIS zelfhulpboekje te downloaden Klik hier met de rechter muisknop, klik op “opslaan als” en download …